Algemene Voorwaarden

Fitt2Go trainingspakketten

Betaling
Bij inlevering van het inschrijfformulier zal er per maand eenmalig een incasso plaatsvinden of wordt een betaalverzoek verstuurd.

Afmelding
a.) Afmelding voor de Trainingen en Yoga lessen: 24 uur voorafgaand aan de les bij Alies, anders zullen er kosten in rekening gebracht worden.
(contactgegevens Alies: 06-51663277)

b.) Afmelding voor de Trainingen en Yoga lessen: Bij ziekte, overlijden of andere vervelende privéomstandigheden zullen wij géén kosten van de training in rekening brengen.

c.) Bij eigen vakanties of vrije dagen zullen wij wél kosten van de training in rekening brengen.

d.) Bij scholing, vakanties, ziektes en vrije dagen van Fitt2Go zullen wij géén kosten van de training in rekening brengen.

Risico en Aansprakelijkheid

a.) Het beoefenen van de trainingen en Yoga lessen kan risico's met zich meebrengen. Het volgen van de trainingen en Yogalessen die deel uitmaken van Fitt2Go zijn geheel op eigen risico.

b.) Fitt2Go aanvaardt géén aansprakelijkheid voor immateriële of materiële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.

c.) De persoonlijke gegevens van alle leden worden strikt vertrouwelijk behandels en zijn alleen voor eigen gebruik van Fitt2Go.


Geen trainingen en Yogalessen :

- Herfstvakantie: 18 oktober t/m 24 oktober 2021
- Kerstvakantie: 3 januari t/m 9 januari 2022
- Krokusvakantie: 26 februari t/m 6 maart 2022
- 2e Paasdag: 18 april 2022
- Meivakantie: 2 mei t/m 8 mei 2022
- Hemelvaartdag: 26 mei 2022
- Dag na Helmelvaart: 27 mei 2022
- 2e Pinksterdag: 6 juni 2022
- Zomervakantie: 25 juli t/m 22 augustus 2022