Privacyverklaring

In deze privacyverklaring wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Fitt2Go
Hier lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld, waarom dat wordt gedaan en hoe daarmee omgegaan wordt.

Contactgegevens
Dorpsstraat 14,
6964AB Hall
06-51663277
www.fitt2go.nl
info@fitt2go.nl

FITT2GO
Je leest op dit moment de privacyverklaring van Fitt2Go. Door Fitt2Go wordt er persoonlijke en eventuele privacygevoelige informatie verzameld ter uitvoering van de dienstverlening.

Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Fitt2Go, neem dan gerust contact op! info@fitt2go.nl

DOEL & GEGEVENS
Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Fitt2Go, deze worden hieronder toegelicht. De gegevens die verzameld worden zijn door jouwzelf verstrekt.

Contact opnemen. Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Fitt2Go via de website of e-mail. Via het contact formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens zodat Fitt2Go jouw vraag/vragen zorgvuldig kan beantwoorden, zoals je naam, e-mailadres, de betreffende vraag en optioneel jouw telefoonnummer.

In sommige gevallen jou te kunnen mailen, bellen of appen wanneer dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.

Inschrijven bij Fitt2Go. Jouw gegevens zullen verzameld wanneer je het inschrijfformulier invult. Gegevens die hiervoor worden verzameld zijn onder andere, jouw naam, e-mailadres, woonplaats, telefoonnummer, geboortedatum, bij noodgevallen wie te waarschuwen en of er eventueel klachten/ziektes zijn waar we rekening mee moeten houden.

Naam en bankrekeningnummer worden verwerkt voor het afhandelen van de betalingen en om aan de wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.

Fitt2Go gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


De bovenstaande gegevens worden door Fitt2Go verzameld om de dienstverlening uit te kunnen voeren en om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.

Door deze gegevens te verstrekken geef je Fitt2Go toestemming om jouw gegevens te gebruiken voor bovenstaande doeleinden.

ONTVANGERS & GEBRUIKTE PROGRAMMAS/SYSTEMEN
De gegevens die Fitt2Go ontvangt via de website en email worden gehost door YourHosting
Het besturingssysteem waarvan Fitt2Go gebruik maakt is Windows 10

OPSLAGPERIODE
Jouw gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard door Fitt2Go maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten en het voldoen aan wettelijke verplichtingen

Contact opnemen. Op het moment dat je contact opneemt met Fitt2Go via mail of website, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Deze mails worden 1 maand bewaard op de server.

Persoonlijke en Privacygevoelige informatie worden gedurende het lidmaatschap bewaard bij Fitt2Go

De gegevens die bewaard worden om aan de wettelijke eisen te voldoen zijn, voor en achternaam van de klant, het e-mailadres en het bankrekeningnummer. Deze gegevens worden tot maximaal 7 jaar na data bewaard in de administratie van Fitt2Go.


BEVEILIGING
Je gegevens worden beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Fitt2Go worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Fitt2Go privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de URL.

Er wordt gebruik gemaakt van McAfee, een antivirussoftware en internetbeveiligingsprogramma

Fitt2Go neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking tegen te gaan.


JOUW RECHTEN

Recht op inzage Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Fitt2Go vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen naar info@fitt2go.nl

Recht op wissen van gegevens Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Fitt2Go vastgelegd zijn? Dan heb je het recht om deze te laten wissen met uitzondering van de wettelijk bepaalde gegevens die Fitt2Go nodig heeft.

Recht op het indienen van een klacht Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, als je vindt dat Fitt2Go niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dat kan via Autoriteit persoonsgegevens.


PLICHTEN
Fitt2Go verwerkt persoonsgegevens alleen om de dienst aan te kunnen bieden die je graag af wil nemen. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Fitt2Go de betreffende dienst niet aanbieden.

Fitt2Go verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichting.

DATAVERLIES
Fitt2Go doet er alles aan om alle gegevens veilig op te slaan. Wanneer Fitt2Go constateert dat er klantgegevens ontvreemd zijn zal zij de getroffen klanten zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen

WIJZIGEN
Deze privacyverklaring kan aangepast worden wanneer dat nodig is, het is raadzaam om deze opnieuw door te lezen wanneer je gebruik maakt van de diensten van Fitt2Go.