info@fitt2go.nl    06-51663277

Algemene voorwaarden Bewust-Zijn weekend 2022

Algemene voorwaarden BEWUST-ZIJN weekend Fitt2Go 2022:

Door het online invullen van het inschrijfformulier voor het Bewust-Zijn weekend en/of het betalen van het inschrijfgeld, verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden;

Voor wie:
Het bewust-Zijn weekend is voor vrouwen vanaf 18 jaar, zowel leden als niet leden van Fitt2Go.
Persoonlijke Informatie:
Persoonlijke informatie en gegevens van inschrijving, worden alleen gebruikt voor onze eigen administratie en worden niet met derden gedeeld.
Kosten:
De kosten voor 1 dag (zaterdag óf zondag) bedragen €85,00 per persoon. Aanmelden kan uitsluitend via de website van Fitt2Go. Na aanmelding ontvang je van ons een betaalverzoek via whatsapp. Wanneer de betaling ontvangen is krijg je van Fitt2Go, via whatsapp een bevestigingsbericht, pas dan is jouw inschrijving bevestigd en definitief.
Deelname:
Het afzien van deelname aan het programma geeft geen recht op teruggave van het inschrijfgeld en geeft ook geen recht op een vervangende les.
Annulering vanuit deelnemer:
Het kan voorkomen dat je plotseling niet kunt deelnemen (wegens ziekte of persoonlijke omstandigheden) aan het Bewust-Zijn weekend nadat je je ingeschreven hebt, wij hanteren hiervoor de volgende regels;

- Bij annulering meer dan 1 maand voor de ingangsdatum is de klant gehouden 15% van de reserveringswaarde aan Fitt2Go te betalen.
- Bij annulering meer dan 14 dagen voor de ingangsdatum is de klant gehouden 35 % van de reserveringswaarde aan Fitt2Go te betalen.
- Bij annulering meer dan 7 dagen voor de ingangsdatum is de klant gehouden 60 % van de reserveringswaarde aan Fitt2Go te betalen.
- Bij annulering 7 dagen of minder voor de ingangsdatum is de klant gehouden 75 % van de reserveringswaarde aan Fitt2Go te betalen.
Ken je iemand anders die jouw inschrijving over wil nemen? Neem dan éérst contact hierover op met Fitt2Go. Je mag jouw deelname, na goedkeuring van Fitt2Go, kosteloos overdragen aan iemand anders.
Annulering vanuit Fitt2Go:
Fitt2Go heeft het recht het Bewust-Zijn weekend te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, corona, ziekte van het personeel of overmacht. In geval van annulering door Fitt2Go heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het betaalde bedrag. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.
Uitsluiting van deelname:
Fitt2Go heeft het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan het Bewust-Zijn weekend.

Risico en aansprakelijkheid:
- Het beoefenen van sport en beweging kan risico’s met zich meebrengen. Het volgen van het BEWUST-ZIJN programma en/of activiteiten die deel uitmaken van Fitt2Go, is geheel voor eigen risico van de deelnemer.
- Fitt2Go aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor immateriële of materiële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van de deelnemer.
- Fitt2Go aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de deelnemer.
- Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt aan Fitt2Go. De indiener van de klacht ontvangt binnen 14 dagen een reactie.

Medische disclaimer:
- De activiteiten van het Bewust-Zijn programma zoals wij die aanbieden zijn bedoeld als vrijetijdsbesteding en niet ter vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie. Bespreek lichamelijke en/of psychische klachten daarom altijd met een gekwalificeerd arts.
- Meld voorafgaande aan de activiteit altijd aan de docent als je een lichamelijke klacht hebt. Mogelijk kan de docent het programma hierop aanpassen of persoonsgerichte oefeningen geven.
- Forceer niets en neem lichamelijke klachten serieus.

Wijzigingen of verandering in programmering:
Fitt2Go heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de programmering, zowel vooraf als tijdens, van het Bewust-Zijn weekend bijvoorbeeld wanneer een docente wegens ziekte, zwangerschap of andere omstandigheden de activiteit of les niet (meer) kan verzorgen. Fitt2Go doet er alles aan om in dat geval een waardige en professionele vervanger te regelen.

Huisregels:
- Drugsgebruik en overmatig alcoholgebruik is tijdens het Bewust-Zijn weekend niet toegestaan.
- Respect voor elk mens, ongeacht zijn religie, opvattingen, geaardheid, geslacht en ontwikkeling is de belangrijkste kernwaarde. Fitt2Go is respectvol naar alle deelnemers en verwacht dat deelnemers ook respectvol zijn naar elkaar.
- Fitt2Go heeft de locatie met zorg gekozen om deelnemers tijdens het Bewust-Zijn weekend een veilige en leefbare omgeving te bieden. Behandel de locatie en haar omgeving dan ook met zorg. We dragen samen zorg voor de schoonheid en gezelligheid. Eventuele schade wordt op de veroorzaker verhaald.
- Deelnemers die zich niet aan de huisregels houden dan wel de aanwijzingen van het personeel van de locatie of Fitt2Go niet opvolgen, kunnen van het Bewust-Zijn weekend verwijderd worden. Dit geeft de deelnemer geen rechten op restitutie van cursusgelden.
- Het maken van foto, film of geluidsopnames is gedurende het Bewust-Zijn weekend is uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van Fitt2Go.
- Fitt2Go plaatst foto, film of geluidsopnames op haar website en/of social media. Heb je hier als deelnemer bezwaar tegen, geeft dit dan vóór 29 juli schriftelijk door aan Fitt2Go.

Inschrijving uiterlijk tot 29 juli 2022